ماموریت و چشم انداز

pic
شناسایی و برآورده سازی خواسته ها و نیازهای مشتریان حفظ و تقویت بازارهای موجود و توسعه بازارهای جدید. بهبود مداوم کیفیت از طریق ارزیابی مداوم و موثر فرآیندها ارائه آموزش های عملی و تئوری هدفمند، برنامه ریزی شده مستمر و اثر بخش استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و تنوع بیشتر. چشم انداز تولید روزانه بیش از 30000 متر مربع و صادرات حداقل 50% تولیدات شرکت. ارزش بنیادی صداقت - عملگرایی - بزرگ اندیشی